Công ty Điện lực Trà Vinh: Kết thúc các hoạt động trong Chương trình tháng “Tri ân khách hàng” năm 2019
Với Thông điệp của tháng “Tri ân khách hàng” năm 2019: “Hiện đại, minh bạch, thân thiện”, Công ty Điện lực Trà Vinh (Công ty) đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động với nhiều sự kiện, nhằm tri ân khách hàng trên phạm vi toàn tỉnh, các sự kiện nổi bật trong tháng 12: Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đoàn thể của Công ty quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục thực hiện ứng xử thân thiện với khách hàng, đối tác theo Bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam đề ra. Đồng thời, ứng dụng hiệu quả thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, nhằm cung cấp đến khách hàng dịch vụ hiện đại, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, dễ giám sát. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương cùng trao thưởng
Chi tiết...
Công ty Điện lực Trà Vinh nhiều hoạt động vì cộng đồng, nhân tháng tri ân khách hàng 12/2019
Trong tháng “Tri ân khách hàng” 12/2019, chương trình “Thắp sáng niềm tin” được triển khai thực hiện tại nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh nội dung sửa chữa, thay mới đường dây bóng đèn cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại nhiều địa phương trong tỉnh Trà Vinh. Cụ thể, các Công ty Điện lực lựa chọn tối thiểu 113 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách để triển khai sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng của các gia đình này. Công nhân Điện lực Duyên Hải sửa chữa điện cho hộ ông Kiên Hai thuộc ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải.
Chi tiết...
Thư Tri ân
Chi tiết...
 
Đầu trang