Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Cáp điện các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (MCB & MCCB khối) (gói 3)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung thế các loại (gói 4)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 5)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công – PCCC năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường - Thi Công - PCCC (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công – PCCC năm 2021 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm Thiết bị chỉ thị báo cáo sự cố trên lưới điện trung thế trong Công ty Điện lực Trà Vinh.
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Xe nâng người chuyên dùng.
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Giấy in nhiệt phục vụ công tác in thông báo và biên nhận tiền điện của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Giấy in nhiệt.
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng phục vụ cho công tác SXKD & ĐTXD năm 2020 bổ sung của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Máy tính các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng phục vụ cho công tác SXKD & ĐTXD năm 2020 bổ sung của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Phụ kiện CNTT và Văn phòng phẩm các loại (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng phục vụ cho công tác SXKD & ĐTXD năm 2020 bổ sung của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Thiết bị điện tử, CNTT các loại (gói 3)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng phục vụ cho công tác SXKD & ĐTXD năm 2020 bổ sung của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Tủ, bàn ghế các loại (gói 4)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Các Quốc tế đã đưa
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác khắc phục tồn tại của hệ thống đo đếm năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Phụ kiện sắt gia công lưới điện các loại (gói 4)
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác khắc phục tồn tại của hệ thống đo đếm năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (MCB & MCCB khối) (gói 3)
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác khắc phục tồn tại của hệ thống đo đếm năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2)
  Thông báo mời thầu Mua sắm Trang thiết bị An Toàn - Thi Công năm 2020 bổ sung của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm Máy tính bảng phục vụ công tác KSCT của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm phục vụ SXKD & ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Văn phòng phẩm và trang thiết bị làm việc các loại.
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD và SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Phụ kiện lưới điện các loại (gói 4)
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD và SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế các loại (gói 2)
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD và SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Cáp điện các loại (gói 1).
  Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng của Công ty Điện lực Trà Vinh năm 2020
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác quản lý CCDC theo hệ thống ERP của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Máy in nhãn và nhãn in.
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công trình SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Card vi xử lý CMR 02.
  Thông báo mời thầu Mua sắm Cáp quang ADSS loại 24 sợi phục vụ công trình Cáp quang kết nối các điểm phục vụ ĐHSX và SCADA của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng của các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh _ gói thầu: Tủ, bàn, ghế, kệ các loại (gói 2)
  Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng của các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh _ gói thầu: Thiết bị điện các loại (gói 1)
 Trang sau
Đầu trang