Thông báo mời thầu Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường- Thi Công (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Công ty Điện lực Trà Vinh
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm văn phòng phẩm quí IV/2019 phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Màn hình Led tại phòng GDKH các Điện lực
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Phụ kiện CNTT và trang thiết bị các loại
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL năm 2019 các TBA 110/22kV của Công ty Điện lực Trà Vinh - Relay các loại
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Thiết bị và phụ kiện CNTT, Văn phòng phẩm, Tủ, bàn, ghế, kệ các loại phục vụ trang bị làm việc văn phòng và công tác QLDA các công trình ĐTXD năm 2019 - Tủ, bàn, ghế, kệ các loại (gói 4)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Thiết bị và phụ kiện CNTT, Văn phòng phẩm, Tủ, bàn, ghế, kệ các loại phục vụ trang bị làm việc văn phòng và công tác QLDA các công trình ĐTXD năm 2019 - Văn Phòng phẩm các loại (gói 3)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Thiết bị và phụ kiện CNTT, Văn phòng phẩm, Tủ, bàn, ghế, kệ các loại phục vụ trang bị làm việc văn phòng và công tác QLDA các công trình ĐTXD năm 2019 - Phụ kiện CNTT và trang thiết bị các loại (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Thiết bị và phụ kiện CNTT, Văn phòng phẩm, Tủ, bàn, ghế, kệ các loại phục vụ trang bị làm việc văn phòng và công tác QLDA các công trình ĐTXD năm 2019 - Thiết bị CNTT các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh_Cáp điện các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm_Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm_Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (MCB & MCCB khối) (gói 3)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng cuối năm_Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 5)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Các Quốc tế đã đưa
  Thông báo mời thầu Mua sắm văn phòng phẩm quí II/2019 phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu: Thi công xây dựng hệ thống NLMTAM tại văn phòng các đơn vị điện lực và trạm 110kV tỉnh Trà Vinh.
  Thông báo mời thầu Mua sắm Giấy in nhiệt phục vụ công tác ghi điện và thu tiền của Công ty Điện lực Trà Vinh.
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác xóa hộ câu phụ năm 2019 và công tác SXKD năm 2019 - gói thầu: Trụ, neo các loại.
  Thông báo mời thầu: Thi công xây dựng hệ thống NLMTAM tại văn phòng các đơn vị điện lực và trạm 110kV tỉnh Trà Vinh.
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Màn hình lớn (gói 10)
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Máy phát điện (gói 9)
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Switch Cisco để ghép Stack phục vụ kết nối SCADA (gói 12)
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Xe tải 650kg (gói 7)
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Bản quyền phần mềm ProgeCAD Professional 2019 Corporate One-Site Eng bản Network license (gói 11)
  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 6 - Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.
  Thông báo mời thầu: Gói thầu số 05 - Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực thành phố Trà Vinh và huyện Tiểu Cần.
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Xe nâng người chuyên dùng (gói 8)
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Xe tải 650kg (gói 7)
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2019 của Công ty Điện lực Trà Vinh - Thiết bị nâng cấp hệ thống truyền dẫn lên 10 Gbps (gói 6)
 Trang sau
Đầu trang