Thông báo mời thầu Mua sắm Trang thiết bị An Toàn - Thi Công năm 2020 bổ sung của Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Máy tính bảng phục vụ công tác KSCT của Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm phục vụ SXKD & ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Văn phòng phẩm và trang thiết bị làm việc các loại.
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD và SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Phụ kiện lưới điện các loại (gói 4)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD và SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế các loại (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công trình ĐTXD và SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Cáp điện các loại (gói 1).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản VTTB thu hồi chờ thanh lý, không cần dùng của Công ty Điện lực Trà Vinh năm 2020
Thông báo
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác quản lý CCDC theo hệ thống ERP của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Máy in nhãn và nhãn in.
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công trình SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Card vi xử lý CMR 02.
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Cáp quang ADSS loại 24 sợi phục vụ công trình Cáp quang kết nối các điểm phục vụ ĐHSX và SCADA của Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng của các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh _ gói thầu: Tủ, bàn, ghế, kệ các loại (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng của các Đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh _ gói thầu: Thiết bị điện các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm phục vụ SXKD & ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh - gói thầu: Trang thiết bị điện tử và văn phòng phẩm các loại
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công tác xóa câu phụ năm 2020, SCTX quý 3 và SCTX bổ sung quý 2/2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh_Cáp điện các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công tác xóa câu phụ năm 2020, SCTX quý 3 và SCTX bổ sung quý 2/2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh_Phụ kiện thiết bị lưới điện các loại (gói 3).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Các Quốc tế đã đưa
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công tác xóa câu phụ năm 2020, SCTX quý 3 và SCTX bổ sung quý 2/2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Trụ, neo các loại (gói 4).
  Thông báo mời thầu mua sắm Màn hình cảm ứng
  Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh - Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung thế các loại (gói 2).
  Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh - Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (gói 1).
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Thiết bị phục vụ kết nối các TBA 110kV (gói 2)
  Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Thiết bị HNTH (gói 1).
  Thông báo mời thầu mua sắm Bản quyền diệt Virus phục vụ công tác SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng của Công ty Điện lực Trà Vinh (gói thầu: Tủ, bàn, ghế, kệ các loại)
  Thông báo mời thầu Mua sắm Màn hình cảm ứng phục vụ công tác DVKH năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Phụ kiện lưới điện các loại (gói 3).
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung, hạ thế các loại (gói 2).
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Cáp điện các loại (gói 1).
  Thông báo mời thầu mua sắm Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 5) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
  Thông báo mời thầu mua sắm Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung thế các loại (gói 4) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
  Thông báo mời thầu mua sắm Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (MCB & MCCB khối) (gói 3) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
 Trang sau
Đầu trang