Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công tác xóa câu phụ năm 2020, SCTX quý 3 và SCTX bổ sung quý 2/2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh_Cáp điện các loại (gói 1)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công tác xóa câu phụ năm 2020, SCTX quý 3 và SCTX bổ sung quý 2/2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh_Phụ kiện thiết bị lưới điện các loại (gói 3).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ các công tác xóa câu phụ năm 2020, SCTX quý 3 và SCTX bổ sung quý 2/2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Trụ, neo các loại (gói 4).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm Màn hình cảm ứng
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh - Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung thế các loại (gói 2).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD của Công ty Điện lực Trà Vinh - Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (gói 1).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Thiết bị phục vụ kết nối các TBA 110kV (gói 2)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Thiết bị HNTH (gói 1).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm Bản quyền diệt Virus phục vụ công tác SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị làm việc văn phòng của Công ty Điện lực Trà Vinh (gói thầu: Tủ, bàn, ghế, kệ các loại)
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm Màn hình cảm ứng phục vụ công tác DVKH năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Phụ kiện lưới điện các loại (gói 3).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung, hạ thế các loại (gói 2).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác ĐTXD và SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Cáp điện các loại (gói 1).
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Thông báo mời thầu mua sắm Phụ kiện, thiết bị lưới điện các loại (gói 5) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
Thông báo mời thầu
Chi tiết...
Các Quốc tế đã đưa
  Thông báo mời thầu mua sắm Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện trung thế các loại (gói 4) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
  Thông báo mời thầu mua sắm Thiết bị đóng cắt và bảo vệ lưới điện hạ thế các loại (MCB & MCCB khối) (gói 3) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
  Thông báo mời thầu mua sắm Bảng nhựa, hộp công tơ các loại (gói 2) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
  Thông báo mời thầu mua sắm Cáp điện các loại (gói 1) phục vụ công tác MDĐĐ, SCTX, DPSC 6 tháng đầu năm 2020
  Thông báo mời thầu Mua sắm văn phòng phẩm quí I/2020 phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu mua sắm Bản quyền phần mềm Dell Sonicwall phục vụ công tác SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường- Thi Công (gói 2)
  Thông báo mời thầu Mua sắm trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị An toàn – Đo lường – thi công năm 2020 của Công ty Điện lực Trà Vinh _ Trang bị phòng hộ cá nhân các loại (gói 1)
  Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm văn phòng phẩm quí IV/2019 phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Trà Vinh
  Thông báo mời thầu Mua sắm Màn hình Led tại phòng GDKH các Điện lực
  Thông báo mời thầu Mua sắm Phụ kiện CNTT và trang thiết bị các loại
  Thông báo mời thầu Mua sắm VTTB phục vụ công tác SCL năm 2019 các TBA 110/22kV của Công ty Điện lực Trà Vinh - Relay các loại
  Thông báo mời thầu Mua sắm Thiết bị và phụ kiện CNTT, Văn phòng phẩm, Tủ, bàn, ghế, kệ các loại phục vụ trang bị làm việc văn phòng và công tác QLDA các công trình ĐTXD năm 2019 - Tủ, bàn, ghế, kệ các loại (gói 4)
  Thông báo mời thầu Mua sắm Thiết bị và phụ kiện CNTT, Văn phòng phẩm, Tủ, bàn, ghế, kệ các loại phục vụ trang bị làm việc văn phòng và công tác QLDA các công trình ĐTXD năm 2019 - Văn Phòng phẩm các loại (gói 3)
 Trang sau
Đầu trang