Quý khách hàng có nhu cầu đấu nối hệ thống điện mặt trời vào lưới điện ngành điện, vui lòng liên hệ phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam qua tổng đài 19001006 / 19009000 để được hướng dẫn thủ tục thực hiện:

- Lưu đồ hướng dẫn thủ tục đấu nối điện mặt trời vào lưới điện ngành điện (File đính kèm)

- Diễn giải lưu đồ (File đính kèm)

- Mẫu giấy đề nghị bán điện (File đính kèm)

- Mẫu hợp đồng mua bán điện cho các dự án điện mặt trời trên máy nhà (File đính kèm)