Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Bảy 23/03/2019
Thành Phố Trà Vinh07h00 - 17h00Quốc lộ 53 từ Trường chính trị đến Chùa Giữa Ấp Vĩnh Bảo, Xuân Thạnh, Vĩnh Lợi, Rạch Kinh, Bích Trì xã Hòa Thuận Đường Hùng Vương (nối dài) từ Hiền Thành Triệu đến Trường Chính trị Khuôn viên Trường Chính trị. Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 24/03/2019
Cầu ngang06h00 - 18h00- Các xã Long Sơn, Nhị Trường, Trường Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Mỹ Tây. - Các ấp Kim Hòa, Năng Nơn, Kim Câu và ấp Giữa xã Kim Hòa. - Các ấp Hậu Bối, Đồng Cò, Khúc Ngay, Cải Già Bến, ấp Rạch và một phần ấp Cải Già Trên xã Hiệp Mỹ Đông.Sửa chữa điện
Xã Mỹ Long Nam và một phần ấp Nhất A xã Mỹ Long Bắc.Sửa chữa điện
Xã Thạnh Hòa Sơn.Sửa chữa điện
Duyên hảiMất điện toàn huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Mất điện toàn huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Toàn bộ các phường xã thuộc thị xã Duyên HảiSửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh07h00 - 17h00Xã Long Đức (trừ ấp Vĩnh Hưng). Khu vực cảng sông Long Đức, khu tái định cư Long Đức. Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Yazaki eds, Công ty Cy ViNa, Công ty Cổ phần Rynan Technolgies Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn BioThaiLand, Công ty Út Niên, Kho trung chuyển xăng dầu Trà Vinh, Bưu Điện Cảng, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuyết, Công ty Hồng Rõ, Công ty Vạn Thành, Công ty Phú Thành, Công ty Vạn Phát, Công ty Thủy Sản Sài Gòn Mê Kông, Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai tiền, Nhà máy xay xát Tân Thành, Công ty Châu Hưng - xã Long Đức. Sửa chữa điện
Dọc đường ra Đền Thờ Bác từ Ngã ba Sóc Ruộng đến Đền Thờ Bác. Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Tuyết Ngân, Lê Thị Hồng, Thanh Xuân. Đường Võ Văn Kiệt từ đường Trương Văn Kỉnh đến Vòng Xoay Sóc Ruộng. Đường Trương Văn Kỉnh từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Võ Văn Kiệt. Đường 1B, 2B, một phần Khóm 2 Phường 1. Xã Long Đức (trừ ấp Vĩnh Hưng). Sửa chữa điện
Trà Cú06h00 - 18h00xã Long Hiệp, Tân HiệpSửa chữa điện
xã Ngọc BiênSửa chữa điện
Xã Hàm Giang, Hàm Tân, Đại An, Định An, TT Định AnSửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 25/03/2019
Duyên hải08h00 - 11h00Mất điện một phần Ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải Sửa chữa điện
08h00 - 14h00Mất điện một phần Ấp Mé Láng xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải Sửa chữa điện
14h30 - 17h00Mất điện một phần Ấp Sa Văng xã Đôn Châu huyện Duyên Hải Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 26/03/2019
Càng Long07h30 - 11h00Một phần Ấp Số 3 xã Mỹ Cẩm.Sửa chữa điện
Cầu ngang08h00 - 09h20Trạm khu nuôi trồng thủy sản Đinh Văn Nhân- ấp Tân Hiệp xã Kim Hòa.Sửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn.Sửa chữa điện
Một phần ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn.Sửa chữa điện
09h30 - 11h00Trạm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Hải Thọ- ấp Tân Hiệp xã Kim Hòa.Sửa chữa điện
13h00 - 14h30Trạm Đan Viện Phước Vĩnh- ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.Sửa chữa điện
Châu Thành TV08h00 - 10h00Ấp Cây Dương, Phú Thọ xã Thanh MỹSửa chữa điện
Duyên hải08h00 - 09h00Mất điện một phần ấp Phước Hội xã Ngũ Lạc, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 17h00Mất điện ấp Bổn Thanh, Sóc Ruộng, Trà Khúp xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải, một phần Ấp 14 xã Long Hữu thị xã Duyên HảiSửa chữa điện
10h00 - 11h00Mất điện một phần ấp Phước Hội xã Ngũ Lạc, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
13h00 - 14h00Mất điện một phần ấp Phước Hội xã Ngũ Lạc, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
14h30 - 17h00Mất điện một phần ấp Phước Hội xã Ngũ Lạc, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Tiểu cần07h30 - 08h30Một phần ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu CầnSửa chữa điện
08h30 - 09h30Một phần Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu CầnSửa chữa điện
08h30 - 12h00Một phần Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần; Một phần ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu CầnSửa chữa điện
10h00 - 11h00Một phần (Khóm 1, Khóm 2), thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu CầnSửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 27/03/2019
Cầu kè07h30 - 17h30Ấp Giồng Dầu, xã Hòa Ân, Ấp Trà Ốt, Kinh Xuôi, xã Thông HàoSửa chữa điện
Cầu ngang08h00 - 10h00Một phần ấp Ba So xã Nhị Trường.Sửa chữa điện
08h00 - 14h00Trạm khu NTTS Lâm Minh Vũ- ấp Sơn Lang xã Long Sơn.Sửa chữa điện
08h00 - 17h00Một phần ấp Lạc Sơn xã Thạnh Hòa Sơn.Sửa chữa điện
10h00 - 13h00Một phần ấp Trà Kim xã Thuận Hòa.Sửa chữa điện
14h00 - 16h00Một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Tây.Sửa chữa điện
Duyên hải08h00 - 17h00Mất điện ấp La Bang Chùa xã Đôn Châu huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Tiểu cần07h30 - 17h00Ấp Tân Trung Giồng B, một phần Ấp Tân Trung Giồng A, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu CầnSửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh07h30 - 13h00Đường Lê Lợi từ Hội Liên hiệp phụ nữ đến ngã ba Đuôi Cá (dãy Tỉnh Ủy).Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 28/03/2019
Càng Long08h00 - 12h00Ấp Long Trị xã Bình PhúSửa chữa điện
13h30 - 17h00+ Ấp Đon xã Nhị Long; + Ấp Dừa Đỏ 3 xã Nhị Long Phú.Sửa chữa điện
Cầu ngang08h00 - 10h30Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.Sửa chữa điện
Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.Sửa chữa điện
10h30 - 11h30Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.Sửa chữa điện
10h45 - 14h00Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.Sửa chữa điện
13h30 - 14h30Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.Sửa chữa điện
14h15 - 17h00Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam.Sửa chữa điện
14h45 - 15h45Một phần ấp Nhì xã Mỹ Long Nam.Sửa chữa điện
16h00 - 17h00Một phần ấp Bờ Kinh 2 xã Mỹ Hòa.Sửa chữa điện
Duyên hải08h00 - 09h30Mất điện một phần ấp Xóm Chùa, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 11h00Mất điện một phần ấp Đề Giá, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
08h00 - 17h00Mất điện một phần ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
10h00 - 11h30Mất điện một phần ấp Giồng Bàng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
13h00 - 14h30Mất điện một phần ấp Đề Giá, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
15h00 - 16h30Mất điện trạm Phà Láng Sắt ấp Cối Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
15h00 - 17h00Mất điện một phần ấp Đề Giá, xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh07h30 - 10h00Một phần Khu tái định, cư Phường 1.Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 29/03/2019
Cầu ngang08h00 - 09h30Trạm nuôi trồng thủy sản Lê Vũ Phương- ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.Sửa chữa điện
08h00 - 12h30Ấp Trà Kim xã Thuận Hòa.Sửa chữa điện
09h40 - 11h00Trạm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thanh Tùng- ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.Sửa chữa điện
13h00 - 14h30Trạm nuôi trồng thủy sản: Nguyễn Hiếu Vĩnh và Nguyễn Văn Hòa- ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.Sửa chữa điện
13h00 - 17h30Ấp Rạch và một phần ấp Nô Công xã Thuận Hòa.Sửa chữa điện
15h00 - 17h00Trạm nuôi trồng thủy sản Lê Tấn Đạt- ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.Sửa chữa điện
Châu Thành TV08h00 - 17h00Ấp Rạch Sâu, Thôn Vạn, Bà Tình, Bùng Binh, Hai Thủ xã Long Hòa.Sửa chữa điện
Duyên hảiMất điện một phần Ấp Hồ Thùng xã Đông Hải huyện Duyên Hải Sửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh07h30 - 10h00Đường Phạm Ngũ Lão từ quán cà phê Sáu Hữu đến ngã ba Đuôi Cá. Đường Nguyễn Hòa LuôngSửa chữa điện
Trà Cú08h00 - 11h00Mất điện khóm 3- TT Trà Cú. Sửa chữa điện
08h00 - 12h00Mất điện ấp Ngã Ba- xã AQH. Sửa chữa điện
13h30 - 16h00Mất điện ấp Bãi Sào Chót- xã Kim Sơn. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Bảy 30/03/2019
Càng Long07h30 - 16h00+ Ấp Long An, Long Thuận, Rạch Rô 1 xã Nhị Long; + Ấp Phú Đức, Cây Cách, Nguyệt Lãng A xã Bình Phú; + Xã Phương Thạnh (trừ ấp Nguyệt Trường, Thiện Chánh).Sửa chữa điện
Cầu kè07h30 - 18h00Ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, Khóm 4, thị trấn Cầu KèSửa chữa điện
Duyên hải08h00 - 17h00Mất điện Ấp Bà Giam xã Đôn Xuân huyện Duyên Hải Sửa chữa điện
Mất điện một phần ấp Thốt Nốt xã Long Vĩnh, huyện Duyên HảiSửa chữa điện
Thành Phố Trà Vinh07h30 - 10h00Đường Hùng Vương từ Thanh Phong đến đường Bạch Đằng (dãy đối điện Công ty Điện lực Trà Vinh) Đường Nguyễn Thị Út từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Phạm Thái Bường. Đường lý Thường Kiệt từ đường Hùng Vương đến đường Độc Lập dãy chẵn (dãy Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp). Đường Phạm Thái Bường từ đường Độc Lập dãy chẵn đến Khách Sạn Thanh Trà (dãy Khách Sạn Thanh Trà). Đường Độc Lập dãy chẵn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Phạm Thái Bường. Sửa chữa điện
07h30 - 12h00Trạm biến áp chuyên dùng doanh nghiệp tư nhân Quận Nhuần.Sửa chữa điện
13h00 - 14h30Trạm biến áp chuyên dùng doanh nghiệp tư nhân Trương Tỷ.Sửa chữa điện
14h30 - 16h00Trạm biến áp chuyên dùng doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng.Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất