Hướng dẫn mua điện hạ áp

 

Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt điện kế mới từ lưới điện hạ áp, vui lòng liên hệ Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực để được hướng dẫn thủ tục thực hiện hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

Hướng dẫn mua điện hạ áp (File đính kèm).

BM 01_Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (File đính kèm).

BM 02_ Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt (File đính kèm).

BM 03_Đăng ký biểu đồ phụ tải điển hình ngày và chế độ sử dụng (File đính kèm).

BM 04_Biên bản thỏa thuận vị trí lắp đặt hệ thống đo đếm và trách nhiệm đầu tư (File đính kèm).

Viết bởi PC Trà Vinh