Hướng dẫn mua điện cao áp

 

Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt điện kế mới từ lưới điện cao áp, vui lòng liên hệ Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực để được hướng dẫn thủ tục thực hiện hoặc Download các hồ sơ, hướng dẫn để thực hiện:

Hướng dẫn mua điện cao áp (File đính kèm).

BM 03_Đăng ký biểu đồ phụ tải điển hình ngày và thông số chế độ sử dụng (File đính kèm).

BM 09_ Giấy đề nghị mua điện từ lưới điện ao áp (File đính kèm).

Viết bởi PC Trà Vinh